Åbent brev til politikerne

Pædagogisk Sektor i Esbjerg og Varde kæmper i øjeblikket for at beholde den pædagogiske assistentuddannelse på UC Syd i Esbjerg.
I dag har vi sendt sendt et åbent brev til politikerne i Esbjerg Kommune og til pressen.
Det kan du læse nedenfor.

Med venlig hilsen
Pædagogisk sektor i FOA Esbjerg og FOA Varde

ÅBENT BREV TIL MEDLEMMER AF BYRÅDET I ESBJERG KOMMUNE.

Esbjerg Kommune fravælger UC Syd Esbjerg

 

Vi undrer os i FOA Esbjerg og FOA Varde over, at man i Økonomiudvalget har besluttet at fravælge UC Syd Esbjerg som uddannelsesinstitution for den pædagogiske assistentuddannelse.

Vi undrer os over, hvem der er blevet inddraget og hørt i processen og på hvilket sagligt grundlag, beslutningen er taget.

Vi har forsøgt at komme i dialog med borgmester Johnny Søtrup og direktøren for Børn & Kultur, Jørn Henriksen, uden at komme det nærmere end ” at beslutningen er taget”.

UC Syds bestyrelsesformand Carl Holst oplyser, at skolen har fået det indtryk, at man i Esbjerg Kommune var i en undersøgelsesfase omkring den pædagogiske assistentuddannelse.

Bestyrelsen på UC Syd har ikke været involveret hidtil, da rektor og institutchef havde en forventning om, at beslutningen ikke var endelig, men der var grundlag for at afsøge enhver mulighed, der kunne være for at fastholde uddannelsen i regi af UC Syds regi som hidtil.

UC Syd har på samme måde som FOA Esbjerg og FOA Varde forsøgt at få en uddybende begrundelse for de uddannelsespolitiske overvejelser, der kunne belyse grundlaget for beslutningen om at flytte uddannelsen.

Hverken FOA eller UC Syd har fået en saglig/faglig grund for beslutningen.

UC Syddanmark har haft uddannelsen og udviklingen af kvaliteten og fagligheden, det pædagogiske uddannelsesmiljø samt tæt samarbejde med lederne og kommunen siden 1996.

At den pædagogiske assistentuddannelse er blevet en erhvervsuddannelse er ikke nogen hindring for at uddannelsen kan foregå på UC Syd.

En af konsekvenserne af Esbjerg kommunes beslutning er:

At grundlaget for uddannelsen ikke er til stede for de personer med erfaring (f.eks. voksent hold for dagplejere og pædagogmedhjælpere), da der skal være et ordinært hold (unge og de der ingen erfaring har), for at oprette et voksenhold.

En anden konsekvens:

At UC Syd på længere sigt kan blive nødt til at flytte uddannelsen til Kolding.

Miljøet på UC Syd, det pædagogiske miljø og studieformen, hvor for eksempel dagplejere og pædagogmedhjælpere har deres naturlige gang - og hvor nogle af eleverne tager uddannelsen til pædagog bagefter, samme sted – samme kultur/miljø skal også tages med i betragtning.

  

Loven på området siger, at eleven frit må vælge udbudssted blandt de steder, uddannelsen er udbudt. Eleven kan ikke med denne beslutning i Esbjerg Kommune vælge UC Syd, da det er besluttet at alle eleverne skal gå på Social- og sundhedsskolen.

Vi har fået den opfattelse, at Esbjerg Kommune mener, at den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen er i ”familie” med hinanden. Vi må pointere, at det er to selvstændige uddannelser med meget forskelligt fagligt indhold.

Vi undrer os utroligt meget over, at man vælger en rigtig god skole som UC Syd fra, som har haft uddannelsen siden 1996.

For eleverne og skolerne skyld, håber vi på, at I som politikere vil genoverveje beslutningen.

 

Den 11. juni 2015

På FOA Esbjerg og FOA Varde

Pædagogisk sektors vegne

 

Ida Sørensen

Afd. næstformand

FOA, Varde