FOA Esbjerg kæmper for minimumsnormeringer

Læs hvad FOA Esbjerg mener om minimumsnormeringer i læserbrevet, der er bragt i JydskeVestkysten

FOA Esbjerg: Nødvendigt med mere personale i daginstitutioner

Af afdelingsformand Susanne Johannsen og sektorformand for Pædagogisk Sektor Heidi Brunsgaard Kristensen, FOA Esbjerg, Frodesgade 125 A, 6700 Esbjerg

Er der en voksen til stede?

Sådan lød spørgsmålet fra omkring 1000 frustrerede forældre, bedsteforældre, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og pædagoger, der var på gaden i lørdags for at demonstrere for bedre forhold i daginstitutionerne.

Det klare svar fra FOA Esbjerg skal lyde – Nej, det er der ofte desværre ikke, men det skal der være.

Alt for ofte oplever det pædagogiske personale, at de er alene med rigtig mange børn, hvilket medfører, ar der ikke er tid nok til det enkelte barn. En minimumsnormering vil ikke i sig selv sikre kvalitet i dagtilbuddene, men det er en god begyndelse. Børn er vidt forskellige og kan ikke puttes i kasser. Så nogle steder kan det være nødvendigt med mere personale end det, som minimumsnormeringen foreskriver. Derfor er det vigtigt at understrege, at pengene skal fordeles til de steder, hvor der er behov for det.

FOA arbejder for en minimumsnormering, der siger, at der i daginstitutioner højst skal være tre 0-2-årige børn pr. pædagogisk medarbejder og højst seks 3-5-årige børn pr. pædagogisk medarbejder.

En sådan minimumsnormering vil være en god begyndelse til at sikre børnenes trivsel, hvor der er tid til at sikre det enkelte barn trygge rammer og nære relationer. Dette kan FOA Esbjerg tilslutte sig, og vi taler om ren tilstedeværelse ved børnene – altså ”ATA” ansigt til ansigt.