Formanden har ordet

Velfærden er i fare. Nedskæringer og mangel på ressourcer kan i yderste konsekvens ende i stress og forråelse

Af Susanne Johannsen

Velfærden er i fare. Nedskæringer og mangel på ressourcer kan i yderste konsekvens ende i stress og forråelse.

Jeg skrev i den sidste leder, at vi skulle have mere menneske og mindre system. 

Efter at have set dokumentaren “ Daginstitutioner bag facaden” på TV2 28. maj, blev jeg som afdelingsformand overrasket over, at sådan noget kan ske. Vi ved godt, at personalet i daginstitutionerne er pressede og frustrerede og længe har råbt op om, at der ikke er tid nok til omsorg for børnene. En undersøgelse blandt pædagogisk personale viser, at 53 % af det pædagogiske personale dagligt eller flere gange ugentligt oplever, at de ikke kan yde tilstrækkelig omsorg for børnene. Fordi der simpelthen er for få voksne til stede i institutionen. 

Dette kan og må dog aldrig blive en undskyldning  for omsorgssvigt og magtmisbrug overfor børn. Faglighed og uddannelsesvarighed har intet at sige i den situation, man i dokumentaren blev vidne til. Vi må desværre erkende, at den afmagt, personalet føler, kan resultere i omsorgssvigt for børnene.

Når det så er sagt, så er spørgsmålet om ressourcer og normeringer jo noget af det, som I skal forholde jer til ved det kommende valg. Mangel på en synlig og nærværende ledelse på den enkelte institution kan føre til stress og forråelse. Derfor har det betydning, når der ofte sker strukturomlægninger, og der justeres på normeringerne - ikke af hensyn til antallet af børn, men på grund af den stramme økonomiske ramme, der kan ligge som en tung dyne over institutionsområdet. 

Så derfor endnu en opfordring til at tænke på velfærden og uligheden ved det kommende valg.