Formanden har ordet

FOA Esbjerg har et spændende år i vente

Året er næsten gået, og vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt år. Ikke mindst overenskomstforhandlingerne har fyldt på dagsordenen i året, der gik. Her stod vi sammen i LO med FTF og AC. Samtidig besluttede organisationerne bag LO og FTF på en stiftende kongres at fusionere de to hovedorganisationer sammen fra 1. januar 2019. Den nye hovedorganisation kommer til at hedde Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Vi har i FOA Esbjerg været med i front, når der har været fælles aktiviteter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og jeg tror på, at de gode relationer vi fik under konflikten vil bidrage til et konstruktivt samarbejde i den nye hovedorganisation til gavn for alle medlemmerne på arbejdspladserne.

Et af de første tiltag fra Hovedorganisationen er Arbejdsmiljørepræsentanternes år i 2019, hvor vi i FOA Esbjerg vil tage bolden op, og sætte fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår og understøtte dem i deres arbejde. Arbejdsmiljøet er det medlemmerne nævner som den største udfordring på arbejdspladsen.

Vi har i november haft fokus på løntjek og pauseproblematikken. Vi har haft lønsedler inde til gennemgang, og det er vores opfattelse, at der ikke er mange fejl i forhold til udbetalingerne på det offentlige område.

I forhold til spisepauserne er det vigtigt, at uanset om man har betalt eller selvbetalt spisepause, skal formålet tilgodeses - At den ligger, hvor det er naturligt at lægge en spisepause og tilgodeser formålet med en spise-og drikkepause.

Hvis vi ser frem i 2019, er der ud over arbejdsmiljørepræsentanternes år andre spændende aktiviteter i sigte. Vores Fælles Faglig Dag 20. marts, hvor der sættes fokus på medlemmernes faglighed, bliver et af højdepunkterne. Det er også her, at vi kårer årets arbejdsplads. Læs andet sted i nyhedsbrevet, hvordan du nominerer din arbejdsplads.

Senest 17. juni 2019 skal der afholdes folketingsvalg. Dette er et vigtigt valg for vores medlemmer, da det er her de næste fire års retning for velfærden udstikkes. Så vi skal i fællesskab have velfærden på dagsordenen.

Glædelig jul og godt nytår.