Det er en kold tid som vi lever i

Vi har været heldige at få lidt ekstra sommer - løvfaldssommer - inden kulden for alvor bider sig fast. Og det bliver en kold tid vi går i møde, hvis vi ser på de netop overståede budgetforhandlinger.

Især i Vejen kommune kommer det til at gøre ondt. Allerede fra 2019 skæres der hårdt på det specialiserede socialområde, hvor ældreområdet ikke rammes af de helt store besparelser. De kommer så i årene efter, og ældreområdet skal barberes med hele 40,5 millioner i perioden frem til 2022.

Det er besparelser, der vil kunne mærkes både for personalet og borgerne. Så store beløb lader sig ikke finansiere ved hjælp af rehabilitering og velfærdsteknologi.

Politikerne har ikke lagt sig fast på, hvordan besparelserne skal ramme, men taler om rammebesparelser, som de respektive fagudvalg skal indstille til udmøntning. Det ville have klædt politikerne mere at tage ansvar og melde ud, hvor de vil lægge serviceforringelserne, således at medarbejdere og borgere kan forholde sig til det.

Der er ingen tvivl om, at med disse besparelser vil personalet blive ekstremt presset på arbejdsmiljøet. Det er ikke uden omkostninger, når personalet er frontpersoner ved borgerne, som får forringet deres ydelser.

Er sådanne voldsomme besparelser virkelig nødvendige, når man samtidig ser, at likviditeten for den enkelte borger i perioden fra 2015-2018 er steget fra godt 5000 kr. til 7594 kr.?

FOA opfordrer derfor  politikkerne til selv at gå ud og tage ansvar for nedskæringerne der uvægerligt må komme.

I Esbjerg Kommune har man i modsætning til Vejen Kommune gennem en årrække været udsat for store besparelser, hvilket også allerede kan mærkes på arbejdsmiljøet og arbejdspresset.

Så selv om man måske ikke rammes af voldsomme besparelser, vil procentbesparelserne også gøre ondt på alle områderne og særligt Kraftcentret bliver ramt af besparelser.

Vil man som medarbejder have indflydelse og indsigt i hvordan der arbejdes med ændringerne på arbejdspladsen, er det vigtigt at bakke jeres repræsentanter op i de forskellige MED-udvalg, hvor forandringerne behandles.