Konflikt info

FOA Esbjerg har den 28.3.2018 udsendt mail til alle medlemmer – hvor vi skriver, at dem der arbejder under omsorgs- og pædagogmedhjælper overenskomsten er undtaget af lockouten. Dette gælder både kommune og region – her er tale om arbejde på specialområdet.

Alle der arbejder under overenskomsten: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i kommunerne er fortsat varslet lockout. Dette gælder alle ansatte ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger.