Randi Holdt er arbejdsmiljørepræsentant på Lundtoft.

Kend din TR

Din tillids- og arbejdsmiljørepræsentant (I FOA Esbjerg er der 91 tillidsrepræsentanter og 79 arbejdsmiljørepræsentanter) gør hver dag et stort stykke arbejde for dig og dine kolleger.

Siden 2015 har Randi Holdt været arbejdsmiljørepræsentant for de 32 medarbejdere på Lundtoft, hvor der er ved at blive bygget om lige i øjeblikket. Byggeriet står færdigt i 2020.

Randi Holdt har givet sit besyv med i forskellige arbejdsprocesser, men hun har også oplevet, at nogle gange er det svært at blive hørt.

- Jeg har gjort opmærksom på, at selve placeringen af demensafsnittet er temmelig skidt, da det ligger lige ud til en stor vej, men det blev der ikke taget hensyn til, fortæller Randi Holdt.

Hun har dog været med til at sikre, at der er sat kodelås på alle terrassedørene i lejlighederne, så beboerne ikke kan komme ud den vej.

 

De to timer om ugen Randi Holdt har til sit tillidsrepræsentant-arbejde har ikke slået til under byggeriet, da der har været meget at se til. Der er kommet flere aflastningsstuer på en anden afdeling på Lundtoft, og det har ”trukket tænder ud” på personalet.

- De er presset på afdelingen, men jeg håber det bliver muligt at ansætte lidt mere personale, siger Randi Holdt.

Men helt overordnet er Pia Holdt tilfreds med hele forløbet omkring ombygningen og indførelsen af ny teknologi og arbejdsprocesser (Læs side xx).

- Vi har et meget lavt sygefravær, og jeg tror det blandt andet skyldes, at personalet føler, at det er et fælles projekt og dermed et fælles ansvar for at få arbejdsdagen til at hænge sammen. Og så vil jeg også gerne sige, at vi har fået plads af ledelsen til at gennemføre projektet uden, at den har blandet sig, siger Randi Holdt.