Sådan bliver din arbejdsplads klar til en ufaglært kollega

Hvordan får vi fagligt stærke medarbejdere, når arbejdsmarkedet oversvømmes af ufaglærte?

Af Marianne Brogaard Jensen

Ledelsen har pligt til at nye medarbejdere klædes ordentlig på - med indsigt i IT systemer- et bagland og kontaktperson. 

Som fagperson vil du mærke et større ansvar, når du får en ufaglært kollega. 

Dine nye kollegaer, som gerne vil arbejde inden for dit arbejdsområde, kan ikke altid selv se, hvor de skal sige fra. Ofte mangler den ufaglærte indsigt og teoretisk viden, som kan hjælpe dem med at sige fra. Brug din faglighed til at hjælpe både din kollega og din leder.

Derfor er det vigtigt, at du og dine kollegaer stiller krav til jeres leder om, at de ufaglærte bliver klædt godt på til opgaverne. Det kan gøres på flere måder - både ved hjælp af kurser eller sidemandsoplæring som føl i jeres dagligdag. Tag snakken om det på jeres personalemøder.

Spørg hinanden om,  hvordan vi klarer denne opgave?  Kan vi give en livline/ kontaktperson til opstart? Hvilke vagttyper kan ufaglærte være i ? Hvad gør vi i weekenden?  

En god begyndelse kan være med til at fremme rekrutteringen til faget. Og give dig en ny god kollega.