Generalforsamling i Social- og sundhedssektoren

Social- og sundhedssektoren holder generalforsamling onsdag 12. september 2018

Social- og sundhedssektoren indbyder til generalforsamling onsdag 12. september 2018 klokken 17.00 i FOA-huset, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg

Dagsorden:

 

1) Valg af dirigent.

2) Godkendelse af forretningsorden.

3) Valg af stemmetællere.

4) Godkendelse af dagsorden.

5) Beretning.

6) Godkendelse af beretning.

7) Indkomne forslag.

8) Valg:

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer for fire år.

b) Valg af to suppleanter for 2 år.

9) Indstilling af faggrupperepræsentanter.

10) Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder sektoren på lidt godt at spise. Vi glæder os til til faglig debat, hygge og socialt samvær.

Tilmelding til spisning senest onsdag 5. september 2018 til FOA Esbjerg på dette link - www.tilmeldmig.dk/?9700181188 hvorefter du skal logge på med dit nemid.

Du kan også melde dig til på tlf. 76 10 93 50.

Med venlig hilsen

Sektorbestyrelsen.