Det bliver lettere at dokumentere i ældreplejen

Nyt system gør det snart lettere at lave dokumentation i ældreplejen

Didde Jensen, social- og sundhedsassistent samt tillidsrepræsentant på Hedelund Ældrecenter, har deltaget i en arbejdsgruppe, hvor emnet var ”Forenkling af dokumentation i ældreplejen.” Der var fagfolk fra andre kommuner og fra det private område i arbejdsgruppen, som var nedsat af blandt andet Kommunernes Landsforening og Ældreministeriet i forbindelse med ”Meld en regel,” der havde til formål at luge ud i reglerne om dokumentation i ældreplejen.

- Det var spændende at opleve, hvor forskelligt man dokumenterer i kommunerne. Det blev der snakket en del om, fortæller Didde Jensen.

På et enkelt område skiller Esbjerg Kommune sig ud fra de andre kommuner, erfarede hun undervejs.

- Social- og sundhedsassistenterne foretager en del dokumentation, som social- og sundhedshjælperne ikke har adgang til at skrive i det nuværende system. Det vil sige, at vi skriver deres observationer ind i en handleplan uden, at vi selv har været ude ved borgeren. Det bruger vi meget tid på, og jeg synes ikke, at det giver mening – Var det ikke bedre, at social- og sundhedshjælperne selv fik lært at bruge systemet? Spørger Didde Jensen.

Der er også en løsning på vej.  9. september går Esbjerg Kommune over til et nyt ”dokumentations-system” Cura, hvor alle faggrupper kan skrive deres egne observationer ind, og det glæder Didde Jensen sig til:

- Som det er nu, er der for meget dobbelt-dokumentation og dokumentation, der skal sendes rundt til andre. Med det nye system, bliver det forhåbentligt enklere, håber hun.

Dokumentation er nødvendig

Didde Jensen anerkender, at der er behov for dokumentation i ældreplejen – både for kollegaens, borgerens og ens egen skyld – Det er vigtigt at kunne dokumentere, at borgeren får den behandling, der er blevet aftalt. Men med tiden er der opstået en kultur, hvor man også dokumenterer, at alt er som det skal være.

- Det er blevet sådan, at vi ofte skriver et notat, selvom alting er ok. Det er blevet en dårlig vane, som vi også må arbejde med at få vænnet os af med, mener Didde Jensen. Vi har brug for dokumentation, hvis der skal ske ændringer eller der er noget galt hos borgeren, men når alt er ok, så er det jo ikke nødvendigt med dokumentation, siger hun.

Alt efter hvilken dag og om der opstår noget akut bruger Didde Jensen cirka ½ - 1 time om dagen på dokumentation. Alt dokumentation foregår hos borgeren og er indregnet i den tid, der er afsat til borgeren.

- Uanset hvad og hvor meget der skal dokumenteres, er det vigtigt, at det foregår hos borgeren – Så kan borgeren følge med i, hvad der bliver skrevet, og vi skal ikke vente til sidst på dagen med at få skrevet det ind. På den måde undgår vi, at vi glemmer noget i løbet af dagen, og når vi har forladt borgeren er arbejdet udført, forklarer Didde Jensen.