Indtryk fra faggruppelandsmødet

Social og sundhedssektoren har holdt faggruppe landsmøde 26-27 april. Der var 10 ud af 14 mulige faggrupper repræsenteret. De medlemmer der deltog fra Social og sundhedssektoren i FOA Esbjerg har alle biddraget med deres oplevelser her på hjemmesiden

Du kan læse deres bidrag her:

Berit Raunsbæk:

Birthe Madsen:

Didde Jensen:

Helle Saksager:

Jørn Laugesen:

Lena Hedegaard:

Susanne Nielsen:

Torben Larsen:

Vi begynder med sektorformand Marianne Brogaard Jensens bidrag:

Det er som sektorformand for Social- og sundhedssektoren dejligt at se, at der er så stor interesse i at vidensdele og bidrage med ideer og forslag fra vores faggrupper. Jeg fik mulighed for at deltage, da jeg er en del af den centrale sektorbestyrelse i Social- og sundhedssektoren.

Det var første gang, jeg var med på Faggruppe Landsmødet, og jeg må sige, at jeg har haft en vildt god oplevelse.

Der er en summen og snakken på tværs af landet og alle faggrupperne.

Faggrupperne har en intern dialog, som kan bidrage til refleksion og udvikling på de lokale arbejdspladser.   Der udveksles viden både i forhold til fagligheden og vilkårene for mulige udviklings tiltag på de forskellige arbejdspladser.  Et forum hvor der gives plads til at tænke tank og udvikle idéer.

Jeg havde mulighed for at følge med i et par af faggrupperne og deltog fuldt ud i fællesaktiviteterne.

Dennis Kristensen kom med et oplæg omkring OK 18. Han tog udgangspunkt i den netop afsluttede overenskomst for det private område (OK 17) og berørte nogle af de emner, der muligvis kan komme i spil i overenskomsten på det offentlige område i 2018.

Vi skal have samlet forslag ind og være opmærksomme på, at vi ikke giver køb på for store områder, der er vigtige blot for at bevare reguleringsordningen. Medlemmernes forslag skal i spil, og der skal ses muligheder. Lønmæssigt skal vi gå efter at få mindst det samme som på det private område.

På anden dagen var der tre arbejdsfællesskaber, man kunne vælge imellem:

-Somatik

-Det nære sundhedsvæsen

-Social -, rets- og behandlingspsykiatri

Jeg deltog i arbejdsfællesskabet somatik. Her fik vi et godt oplæg omkring budgettet i de fem regioner og om, hvordan det økonomiske råderum blev udlagt i de forskellige regioner. Jeg fik en oplevelse af, at regionerne ikke bruger alle de penge, de har til rådighed - Og trods det melder de fleste regioner ud, at der skal spares.  Gruppen var også inde på emner som to-procents effektiviseringer og værdibaseret ledelse.

Alt i alt to dage, der var informative og læringsrige – To dage, der gør, at jeg kan se muligheder både fagligt og sagligt  inden for Social- og sundhedssektoren.