Uacceptabelt mange deltidsstillinger på FOAs område

Susannes læserbrev har også været bragt i JydskeVestkysten

Uacceptabelt mange deltidsstillinger på FOAs område

Af FOA Esbjergs afdelingsformand Susanne Johannsen, Frodesgade 125 A, 6700 Esbjerg.

På Social- og Sundhedsområdet i Esbjerg Kommune er cirka 95 % af medarbejderne ansat på deltid, og det gennemsnitlige timetal for nyansatte er på cirka 24. FOA Esbjerg finder det uanstændigt, at man tilbyder medarbejderne så ringe et antal timer samtidigt med, at det er svært at finde uddannet arbejdskraft til de faglærte stillinger. Med så lavt et antal timer bliver det i fremtiden svært at rekruttere unge til at tage en uddannelse indenfor Social- og Sundhedsområdet. Nogle vil hævde, at det er deltidsstillinger, som medarbejderne selv efterspørger. Nej, det er ikke korrekt. Det er muligt, at nogle medarbejdere takker nej til flere timer, men det sker udelukkende, fordi deres arbejde er så fysisk og psykisk hårdt, at de har svært ved at se sig selv i fuldtidsstillinger.  FOA Esbjerg vil ikke acceptere, at arbejdsdagene er så belastende, at man ikke kan se sig selv i et fuldtidsjob.

Vi mener, at det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at arbejdet tilrettelægges således, at medarbejderne kan se sig selv i et fuldtidsjob hele arbejdslivet. Arbejdsopgaverne kan tilrettelægges efter borgernes ønsker, således der også kan flyttes opgaver til andre tidspunkter af døgnet end lige klokken 8-12. FOA Esbjerg vil gerne bidrage aktivt til løsningen af denne opgave.

Så kunne man samtidigt se på de mange midlertidige stillinger, som hindrer medarbejdere i at være sikret på pension og under sygdom. I Esbjerg Kommune er 68 % af ansættelserne på Social- og Sundhedsområdet i september måned midlertidige stillinger. Det må kunne gøres bedre.