Brug og smid væk kultur

Mange kompetente medarbejdere bliver afskediget, inden alle muligheder er afprøvet

Debatten kører lystigt omkring de fremtidige udfordringer med mangel på faglærte medarbejder inden for ældreområdet.

Der er stor fokus på, at vi skal have hævet dimensioneringen og uddanne flere inden for faget - Det skal vi helt sikkert også.

Jeg tænker dog, at der er flere knapper, der kan og bør drejes og trykkes på.

Vi skal også se på, hvordan vi kan fastholde de kompetente medarbejdere, som bliver syge, og ikke kan yde den samme indsats.

I mit virke som sektorformand oplever jeg, at trods politiske beslutninger i både region og kommuner om, at værdigrundlag og pejlemærker skal signalere,  at man er en rummelig arbejdsplads, der vil arbejde for at fastholde medarbejderne, så sker det ikke i nær det omfang, det kunne. Det er en samfundsopgave, og det vil gavne alle, hvis vi fik taget fat på at ændre den kultur, der har udviklet sig på arbejdsmarkedet. 

Indsatsen skal forbedres ved at afprøve muligheder og give plads til, at der er særlige stillinger til de medarbejdere, som bliver ramt af kronisk sygdom/eller langvarig sygdom og får nedsat arbejdsevne eller et handicap.

Kompetente medarbejder bliver kasseret inden alle muligheder er afprøvet fuld ud. 

En” brug og smid væk-kultur” som har store omkostninger både for den enkelte og for samfundet. Lad os nu få gavn af de faglige kompetencer i det omfang, vi kan.