I Danmark: Autorisation haves - I Sverige: Autorisation ønskes

I Danmark har social- og sundhedsassistenter haft autorisation siden 2008. Sverige overvejer at indføre det

I Danmark: Autorisation haves

I Sverige: Autorisation ønskes


Social- og sundhedsassistent Didde Jensen, der arbejder i hjemmeplejen på Hedelund Ældrecenter, har været på messe i Stockholm for at fortælle om, hvordan det er at have autorisation som social- og sundhedsassistent. Hun var inviteret af Kommunalarbejderforbundet i Sverige.

I Danmark har social- og sundhedsassistenterne været autoriseret siden 2008, men i Sverige har man ikke autorisation. Didde Jensen blev færdiguddannet i 1998 og har således ca. 10 års erfaring uden autorisation og 10 års erfaring med autorisation.

- Der var tre hovedspørgsmål, som de gerne ville høre om – Har autorisationen givet bedre opgaver? Har vi fået større ansvar? Har det øget patientsikkerheden? De tre spørgsmål hænger jo sammen, men det korte svar er et ”ja” til alle tre spørgsmål, fortæller hun.

Didde Jensen og de andre social- og sundhedsassistenter har for eksempel ansvaret for medicinhåndteringen. De bestiller selv medicin og doserer efter lægens anvisninger, og det er også op til dem at vurdere, hvorvidt borgeren tåler medicinen.

Og medicinhåndteringen er et eksempel på, at social- og sundhedsassistenternes opgaver er blevet mere komplekse efter, de er blevet autoriseret.

­Tidligere blev vi nok set mere over skuldrene af sygeplejerskerne, og det var måske logisk nok, når det var dem, der havde ansvaret for, at vi udførte opgaven ordentligt. I dag har vi jo selv et større ansvar, understreger Didde.

Det større ansvar kommer så til udtryk ved, at patientsikkerheden er blevet bedre.

- Jeg tror, at vi på en eller anden måde, tænker os bedre om, før vi handler, for nu har vi også et ansvar. Er vi i tvivl spørger vi en sygeplejerske eller en kollega – Så på den måde har autorisationen været med til at øge patientsikkerheden, forklarer Didde Jensen.

Større anseelse

Og så lægger Didde Jensen heller ikke skjul på, at autorisationen har betydet, at social- og sundhedsassistenterne som faggruppe har fået meget større anerkendelse.

- Vi har fået mere anerkendelse i befolkningen, og man er blevet klar over, at vi som social- og sundhedsassistenter har en række kompetencer, siger Didde.

Instagram og Facebook

Siden turen til Stockholm har Didde Jensen ikke hørt, hvor langt de er kommet med at blive autoriseret i Sverige, men hun har jævnligt uploaded billeder på det svenske kommunalarbejderforbunds instagram- og facebookprofil om hverdagen som autoriseret social- og sundhedsassistent i Danmark:

- Og så har det været spændende at opleve, hvor stor forskel, der kan være på de to lande, og jeg er da glad for, at jeg også kan bruges til sådan en opgave og være med til at videndele.

Mens Didde Jensen var i Sverige medvirkede hun også i tre små videofilm, som du kan se på nedenstående links.

https://vimeo.com/ahaproduktion/review/297054999/427717a302

 

https://vimeo.com/ahaproduktion/review/297055095/e3ff4959b4

 

https://vimeo.com/ahaproduktion/review/297055049/f7f0d416bc