Ledelsesret og ledelsespligt

Arbejdsgiver har pligten til at sikre et godt arbejdsmiljø

Af Marianne Brogaard Jensen

I Danmark har vi aftalt, at der er ledelsesret og ledelsespligt. Det er en del af den danske model. Ledelsesretten er et redskab for ledelsen til at lede og fordele arbejdet, hvilket jo er vigtigt og giver god mening.

Ledelsespligten er at skabe arbejdsforhold, som er sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarlig. Både når det gælder det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsgiver har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet på virksomheden.

Og her har jeg som sektorformand i Social-og sundhedssektoren i FOA Esbjerg både en undren og et stort ønske om forbedringer. Arbejdsmiljøet er presset så kraftigt, at vi i afdelingen har en øget forespørgsel på, hvilke andre veje man kan gå for at få et bedre arbejdsmiljø. Det er ikke kun medlemmer, som har været i faget længe, men selv forholdsvis nyuddannede synes ikke at kunne se sig selv i faget i årene fremover. Arbejdspresset er for stort, og man kan ikke indfri de faglige mål, som man har lært under uddannelsen. Der er ikke plads til faglig stolthed, driften skal køre, og besparelser skal ske uden, at der bliver flyttet på barren for den enkelte medarbejder. Der kan ikke både spares og ydes det samme på mindre tid. Medarbejderne løber stærkt, og de tager ofte ekstra vagter på grund af manglen på fagpersonale. Det er en ond spiral, hvor man brænder lyset i begge ender.

Der tales meget om rekruttering og fastholdelse inden for sundhedsfagene. Min oplevelse er, at der skal handles nu. Lad os sammen skabe nogle gode fortællinger, tage ansvar og investere i fremtidens fagpersonale. Det er mine ønsker til et bedre arbejdsmiljø