AMR-året 2019 er skudt i gang

FOA Esbjerg sætter fokus på arbejdsmiljøet i 2019

Igennem 2019 sætter FOA sammen med 78 andre faglige organisationer i FH særligt fokus på arbejdsmiljøets frontkæmpere med kampagnen AMR 2019. Indsatsen skal styrke og anerkende de 25.000 arbejdsmiljørepræsentanters vigtige indsats ude på arbejdspladserne. Kampagnen vil i løbet af året have forskellige temaer som omdrejningspunkter. Derfor vil du som kollega måske mærke, at din AMR inviteres og deltager mere i temadage, som skal omsættes og bruges efterfølgende på en inspirerende måde på arbejdspladsen.

I FOA Esbjerg er vi med hele vejen. Vi inviterede derfor alle vores AMR til at deltage i et startskud torsdag 17. januar inde i afdelingen. Her tog 35 AMR imod næstformanden for LFS Jan Hoby med et oplæg om Arbejdsfællesskaber.

Jan taler om arbejdsmiljøet uanfægtet de rammer og vilkår, man ellers har.

Han siger:

- Arbejdsfællesskab er et paradigmeskifte i måden at løse kerneopgaven på, der grundlæggende handler om bedre at forstå, hvordan ens egen del af arbejdet indgår i en større sammenhæng”.

 

Nul tolerance

Han lægger op til, at vi bevæger os væk fra den personificerede arbejdsplads med mange forskellige ”synsninger” til, at vi definerer vores kerneopgave og løser den mere professionelt. Han gav eksempler på usunde symptomer på arbejdsfællesskaber der ikke fungerer – dette kunne flere desværre nikke genkendende til. Der var gruppearbejde, hvor det fælles ansvar blev drøftet. Jan gav også et klart bud på, hvordan vi skal arbejde for en mere fælles forståelse ligesom vi skal arbejde for at ingen bliver syge af at gå på arbejde. ”Nul tolerance overfor arbejdsrelateret sygefravær”. Dette er alle enige i er målet.

Jan Hobys oplæg er gratis – alle vores arbejdspladser kan få besøg af ham, man skal kun betale hans kørsel.

Vi tog også imod stressnavigatør Storm Stensgaards spændende oplæg. Med devicen om; ”En ting ad gangen” manede han, på en humoristisk måde, et hvert udsagn om, at kvinder (og mænd) kan multitaske, til jorden.

Storm talte om, at vi skal erobre stress, da vi ikke kan undvære den – altså den sunde stress. Han delte vores liv ind i et farvekompas – og talte om stress hormoner og hjernens påvirkning af disse.  Der skal være en god balance i arbejdslivet, fritiden og hviletiden.

Han mente, at vi kan klare rigtig mange opgaver, når vi løser dem ”En ting ad gangen”.

Med dette startskud er de fremmødte AMR i hvert tilfælde sendt ud med ny inspiration. Vi håber, at I bakker hinanden op ude på arbejdspladserne, så I sammen kan mærke, at det er et særligt indsatsområde i 2019.