AMR har skubbet sine kolleger - På den gode måde

Karina Friis Darling er arbejdsmiljørepræsentant på Bytoften . Der har været problemer, men i år modtog Team 4 D på Bytoften prisen som Årets Arbejdsplads i FOA Esbjerg – Blandt andet pga. et godt arbejdsmiljø.

Karina Friis Darling overtog posten som arbejdsmiljørepræsentant på Bytoften for cirka 1½ år siden, hvor der var store problemer med arbejdsmiljøet, og sygefraværet var tårnhøjt.

- Det var svært at se på, at folk ikke havde det godt. Som arbejdsmiljørepræsentant følte jeg mig nogle gange som en lus mellem to negle – for der var jo også ting, som jeg ikke kunne sige, fordi jeg har tavshedspligt.

Ved en fælles indsats mellem ledelsen, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant og personalet er det imidlertid lykkedes at få ændret situationen – Endda så godt, at Karina Friis Darling var med til at indstille Team 4 som Årets Arbejdsplads i FOA Esbjerg, og de vandt titlen.

- Ledelsen har handlet, når det har været nødvendigt. Jeg ser det som min opgave at skubbe til kollegerne og få dem til at gå til ledelsen, når der er problemer de ikke selv kan løse. Medarbejderne skal selvfølgeligt også selv tage ansvar, men i nogle situationer er det nødvendigt at gå til ledelsen, pointerer Karina Friis Darling, der mener, at Bytoften er et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at ændre på arbejdsmiljøet, når alle parter gør en indsats for det.

Da hun blev arbejdsmiljørepræsentant på Bytoften var der allerede et dårligt arbejdsmiljø, men det betød ikke noget i forhold til, om Karina Friis Darling ville tage tillidshvervet.

- Som person er jeg nok den type, der både kan sig til og fra. Jeg er ikke bange for at sige noget, så på en eller anden måde faldt det mig naturligt at blive arbejdsmiljørepræsentant, fortæller hun.

Karina Friis Darling er også planlægger på Bytoften, og hun gjorde sig sine overvejelser om, hvorvidt hun kunne være både planlægger og arbejdsmiljørepræsentant. Hun er meget opmærksom på at adskille de to roller, og hun oplever det ikke længere som et problem.

- Jeg synes, jeg har god opbakning til mit arbejde som tillidsrepræsentant, understreger Karina Friis Darling.