AMR - en overset ressource

Afdelingsformand Susanne Johannsen og arbejdsmiljø ansvarlig Heidi Brunsgaard Kristensen har deltaget i en FOA arbejdsmiljøkonference.

Afdelingsformand Susanne Johannsen og arbejdsmiljø ansvarlig Heidi Brunsgaard Kristensen deltog i september i en FOA arbejdsmiljøkonference. Her fik vi besøg af LO næstformand Morten Skov Christiansen, som fortalte om den kommende kampagne for arbejdsmiljøet. Han sagde blandt andet

- Lønmodtagerne er optaget af deres arbejdsmiljø. Og LO og fagforeningerne er optaget af at sikre et stadig bedre arbejdsmiljø for vores lønmodtagere. Arbejdsmiljøet bevæger sig desværre i den forkerte retning, så det skal vi have lavet om på. Hvis vi skal vende de negative kurver om dårligt arbejdsmiljø, er arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) helt central og afgørende, men ofte en overset figur. Det er vigtigt at styrke AMR’s rolle lokalt, ikke mindst i forhold til den værdi, som AMR har for sine kolleger. Derfor har vi i LO valgt at sætte fokus på vores mere end 16.000 arbejdsmiljørepræsentanter, og i 2019 gennemfører vi en stor AMR-kampagne med mange aktiviteter over hele landet.

Det gode arbejdsmiljø skabes ude på arbejdspladserne i tæt daglig samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og øvrige medarbejdere. AMR er en vigtig ressource i dette samarbejde. Der er behov for at skabe synlighed om deres rolle og opgaver i det daglige arbejdsmiljøarbejde. Derudover skal vi understøtte dem mere, end det bliver gjort i dag, bl.a. i forhold til viden, kompetencer og tid. LO og forbundene vil i hele 2019 sætte fokus på AMR gennem kampagnen AMR 2019. Vi vil igangsætte aktiviteter i hele landet med henblik på dels at styrke synlighed, og dels at understøtte deres vigtige arbejde. Vi vil højne respekt og status om AMR, vi vil styrke deres vilkår, og vi vil understøtte dem i at gøre en positiv forskel for deres kolleger og for arbejdsmiljøet. Som grundlag for planlægning af kampagnen har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse og fået svar fra mere end 7.000 LO-AMR. Vi har spurgt ind til deres vilkår, hvor de oplever udfordringer, og hvad de har behov for af kompetencer for at kunne gøre AMR-arbejdet endnu bedre.

Derfor er Susanne og jeg allerede gået i gang med at forberede FOA Esbjergs indsats. Det er fint med en overordnet strategi – men vi må overveje, hvordan får vi det til at give ”genlyd” ude på arbejdspladserne? Hvordan får vi styrket hver enkelt AMR, så denne mærker sine kollegers og leders opbakning? Vi skal nok finde på mange gode ideer – især i samarbejde med jer. Så hold med din mail, for du inviteres helt sikkert til noget spændende i januar 2019.