Nu kan du vælge din faggruppe-repræsentant

I fremtiden skal du i Social- og sundhedssektoren vælge din faggruppe-repræsentant

Sektorbestyrelsen i Social- og sundhedssektoren ønsker, at faggruppe-repræsentanten fremover vælges på demokratisk vis af de enkelte medlemmer i faggruppen fremfor at blive udpeget af sektorbestyrelsen, som det er sket hidtil.

Det betyder, at i de år der er generalforsamling i sektoren (i lige år) vil der i FOA Esbjergs nyhedsbrev og på FOA Esbjergs hjemmeside blive udmeldt en dato som deadline for opstilling til valg som faggruppe-repræsentant. I år er deadline for opstilling 01. april, og som kandidat skal du sende en mail til navi@foa.dk med navn og din faggruppe.

Derudover skal du som kandidat være opmærksom på, at du skal kunne møde i FOA 20. april 2020 kl. 16.30,  hvor du skal give et oplæg på max to minutter om, hvorfor dine faggruppe-kollegaer skal vælge dig. Det er kun aktuelt, hvis der er flere kandidater til en faggruppe.

Sektoren efterlyser en faggruppe repræsentant som:

  • Deltager i debat omkring faglige vinkler.
  • En der gerne formidler ny viden til andre fx kollegaer og samarbejdspartner på og uden for arbejdspladsen.
  • En der undrer sig og reflektere over det nye og det gamle som bruges i de faglige refleksioner i dagligdagen.
  • En der har lyst til at gøre en forskel og bidrage med energi til faggruppen.
  • En der har et netværk og kan indsamle viden bredt.

 

Sektorens forventninger til faggruppe-repræsentanten:

  • Du forbereder materiale, til formødet i din lokale afdeling, så der kan ske en drøftelse inden faggruppelands mødet.
  • Du laver et skriftligt indslag til hjemme siden, så dine faggruppekollegaer kan få info omkring landsmødet og hvad du tænker om de udfordringer du ser.
  • Du er indstillet på at kunne blive kaldt ind i arbejdsgrupper ad hoc, hvis muligheden byder sig.

Selve valget er gældende fra generalforsamlingen samme år - det vil sige fra den 1. oktober 2020, hvor der på sektorens generalforsamling vil blive bekendtgjort liste over de valgte.

Skulle der i perioden mellem processen blive vakante pladser på grund af fratrædelser. vil det være sektoren der i en proces med FTR vil finde mulige suppleanter for den vakante periode op til næste valgproces.

Vi håber, at kollegaer, fra de faggrupper  hvor der er flere kandidater, vil møde op og deltage i valget for deres egen faggruppe.