67XX er et godt postnummer hvad angår seniorpension

Mange borgere har fået seniorpension i Esbjerg Kommune

En ny lov om seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020. Loven er målrettet lønmodtagere, der er nedslidte efter mange år på arbejdsmarkedet men endnu ikke kan få folkepension. Seniorpensionen erstattede den tidligere seniorførtidspension. I år bliver den ny lov administreret af kommunerne men i 2021 overgår administrationen til en ny enhed i ATP.

Indtil videre er der i Esbjerg Kommune tilkendt 102 seniorpensioner.
- Det er et højt tal for Esbjerg Kommune, og det stemmer overens med den oplevelse vi har i FOA Esbjerg om, at der er mange i Esbjerg, der får tilkendt seniorpension. Jeg vil tro, at cirka 30 personer i FOA Esbjerg har fået tilkendt seniorpension. Vi ser slet ikke lige så mange tilkendelser i Vejen Kommune, fortæller Charlotte Jensen, der er socialrådgiver i FOA Esbjerg.

Du er altid velkommen til at henvende dig i FOA Esbjerg, hvis du har spørgsmål om seniorpension.

Læs mere om seniorpension