Formanden har ordet

FOAs faggrupper har passet deres velfærdsopgaver som sædvanligt - Selvom Covid-19 har besværliggjort arbejdet

Stort set alle vores medlemsgrupper har været påvirket af Covid-19 på deres arbejdsplads. Nogle har været frontmedarbejdere, og andre er blevet sendt i helt andre job. Oftest er det sygeplejerskerne og pædagoger, der har været nævnt som frontpersonale. Set fra vores synsvinkel har hele det pædagogiske personale, social- og sundhedspersonalet, servicepersonale samt ambulancepersonalet været lige så meget på. De har alle passet deres arbejde med de værnemidler, der har været til rådighed. Der er al mulig grund til at sige jer tak for med ansvarlighed at fortsætte velfærdsydelserne trods Covid-19.

Der har enkelte steder været udfordringer med, at personalet havde de foreskrevne værnemidler til rådighed. Men langt hen ad vejen har de været til stede. Man kan så diskutere om vejledningerne har været restriktive nok, eller om man har tilpasset vejledningerne efter de værnemidler, der var til rådighed? Heldigvis har kommunerne i FOA Esbjergs område været forskånet for det store udbrud, som vi alle frygtede. Men der er behov for i kommuner og regioner at evaluere, hvorvidt man har de værnemidler på lager, der er behov for i nødsituationer.

Fokus på hygiejne
En ny vinkel, der også er værd at evaluere, er hygiejnen. De seneste mange års spareøvelser har bevirket massive nedskæringer på dette område. Tiden med Covid-19 har vist, at indsatsen med bedre hygiejne har ændret sygefraværet drastisk. FOA Esbjerg vil arbejde for, at der kommer fokus på øget hygiejne. Det kunne være en hygiejnekoordinator blandt det eksisterende personale eller ekstra ressourcer til rengøringen. De kunne findes blandt allerede ansat personale som husassistenter og pædagogisk personale, som opnormeres til den ekstra rengøring i institutioner, eller mere tid på ældrecentre og sygehuse til at varetage opgaven med rengøringen. Det vil på kort sigt være en ekstra udgift, men i det lange løb vil det være en samfundsmæssig gevinst med lavere sygefravær og bedre styring med hygiejnen. 

OK 21
Covid-19 har også haft indflydelse på optakten til overenskomstforhandlingerne 2021. Det har på baggrund af Covid-19 været under overvejelse at forlænge den nuværende overenskomst til 2022, men nu er det besluttet at forhandle OK 21 på normal vis. Det betyder, at vi i efter sommeren vil holde nogle medlemsmøder om OK-21. Der er ingen tvivl om, at det bliver en smal økonomisk ramme på grund af den økonomiske krise, men FOAs krav om at tilgodese de lavtlønnede offentlige grupper samt en lønstigning udregnet i kroner og øre og ikke procent er vigtigere end nogensinde.

På grund af Covid-19 var det også nødvendigt at udskyde vores generalforsamling. Den bliver i stedet holdt i efteråret. På generalforsamlingen skal medlemmerne blandt andet tage stilling til en fusion med FOA Varde - Det kan du læse om et andet sted i nyhedsbrevet. 

God sommer

Susanne Johannsen - afdelingsformand i FOA Esbjerg.