Forslag om fusion med FOA Varde

Medlemmerne i FOA Esbjerg og FOA Varde skal tage stilling til, om de ønsker en fusion af de to afdelinger

Kære medlem af FOA Esbjerg/FOA Varde

På opfordring fra afdelingsbestyrelserne har FOA Esbjerg og FOA Varde den seneste tid arbejdet på en fusion af de to afdelinger.
Fusionsforhandlingerne er foregået i en positiv stemning, og vi har derfor besluttet at indkalde til generalforsamlinger og stiftende generalforsamling i september måned. Vedtager generalforsamlingen fusionen, vil den have virkning fra 1. januar 2021. Indkaldelser til generalforsamlingerne sendes ud i juni måned.

Vi vil med en fusion fremtidssikre vores afdelinger, da vi med flere medlemmer taler med større vægt og får mere indflydelse overfor arbejdsgiverne. Desuden kan vi også tale med større vægt i samfundsdebatten.

Afdelingsbestyrelserne udarbejder en samlet fusionspakke, som vi sender til jer inden generalforsamlingen. De to afdelingsbestyrelser er enige om, at det nye navn – ved en fusion - bliver FOA Vest.

Afdelingskontoret bliver i Esbjerg, og vi beholder FOA Vardes kontor samt kontoret i Grindsted. Kontoret i Varde vil være åben to dage om ugen, og kontoret i Grindsted får en ekstra åbningsdag, så der er åben to dage om måneden.

Netværk og klubber i henholdsvis Esbjerg og Varde vil kunne bruge de sædvanlige lokaler. FOA-bussen vil forsat servicere vores medlemmer i Vejen Kommune, og netværkene i Vejen fortsætter i kommunens lokaler.

De valgte og ansatte forsætter efter en eventuel fusion – En enkelt går på folkepension, og så er der en tidsbegrænset ansættelse, men ellers vil du forsat blive betjent af dem, du kender.

Medlemskontingentet stiger ikke ved en eventuel fusion. Medlemmerne i FOA Varde skal som noget nyt aktivt tilmelde sig en klub og betale klubkontingent, hvis de ønsker at være medlem i en klub. Samlet set bliver det ikke dyrere end i dag.

Vi håber, at I vil deltage i generalforsamlingen og stemme en fusion igennem til glæde for os alle.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Susanne Johannsen på tlf 46 97 10 69 / sujo@foa.dk og Ruth Nykjær på tlf. 46 97 29 33 / rj035@foa.dk

I ønskes en god sommer.

Sommerhilsner fra afdelingsformand Susanne Johannsen og afdelingsformand Ruth Nykjær