Få din kollega med i fællesskabet

Sammen er vi stærkere, og din kollega skal være medlem af FOA senest 1. januar 2021 for at have ret til konfliktstøtte, hvis overenskomstforhandlingerne bryder sammen.

Op gennem tiden har fagforeningerne opnået adskillige goder – 6. ferieuge, pension, omsorgsdage mv. er opnået, fordi vi har stået sammen i et fællesskab og forhandlet os til goderne – Kun gennem et stærkt fællesskab har vi mulighed for at forhandle os til disse goder.

 

Derfor er det vigtigt, at dine kolleger også støtter op om FOA, så vi står stærkest muligt ved forhandlingsbordet under OK21.

Vi vil gerne opfordre dig til at tage en snak med din kollega og forklare, hvorfor det er vigtigt at være med i fællesskabet.

 

Og lige som man kan ikke vente med at tegne en bilforsikring indtil skaden er sket, eller bilen er blevet stjålet, kan man heller ikke vente med at melde sig ind i fællesskabet og forvente at have de samme rettigheder. Derfor giver det god mening, at man ikke kan få konfliktstøtte fra FOA, hvis først der er udbrudt en konflikt i forbindelse med OK 21 – Man skal være medlem INDEN. Derfor skal man senest 1. januar 2021 være medlem af FOA for at have ret til at modtage konfliktstøtte.

Bliver man først ansat efter 1. januar, har man stadigvæk ret til at modtage konfliktstøtte, så længe, man bliver registreret det rigtige sted fra ansættelsens begyndelse. 

 

Derfor er det vigtigt, at ALLE støtter op om fællesskabet og melder din ind senest 1. januar 2021 – Så får man ret til konfliktstøtte og fællesskabet bliver stærkere.

 

 

SAMMEN GØR VI FORSKELLEN