Elevmedlemmer, der tjener ekstra, undgår kontingentstigning

Som elevmedlem kan du i andet kvartal 2020 tjene lidt ekstra uden at stige i kontingent.

Som elevmedlem må du i perioden 1. april 2020 – 30. juni 2020 (2.kvartal) godt have en supplerende indtægt uden, at du skal efterbetale kontingent.

Normalt er du som elevmedlem fritaget for at betale medlemsbidrag og ATP, hvis ikke du har supplerende indtægter. Den ny regel om, at du må have supplerende indtægt uden at skulle efterbetale kontingent, gælder kun for indtægt tjent i perioden 1. april 2020 – 30. juni 2020. Har du supplerende indtægter på et andet tidspunkt mens du er fritaget for at betale medlemsbidrag og ATP, skal du efterbetale kontingent for hele perioden – altså også perioden 1. april 2020 – 30. juni 2020.

Den ny regel gælder ikke for SU-modtagere.”

I næste uge sender FOA mail ud om den ny regel, så husk at tjekke "Mit FOA" for yderligere information.