Forslag til forretningsorden

Bestyrelsen har nedenstående forslag til forretningsorden til afdelingens generalforsamling 25. marts.

Forretningsorden

Bestyrelsens forslag til forretningsorden ved FOA Esbjergs generalforsamling 25. marts 2020.  

1. Der vælges én dirigent ved flertal

2.  Der vælges et stemmeudvalg på fem personer

3.  Begæring om ordet sker ved håndsoprækning

4.  Der tales fra salens talerstol, med mindre andet aftales

5.  Der kan stilles forslag om begrænset taletid

6.  Dirigenten kan indtegne sig selv i talerækken, men skal så overgive dirigenthvervet til formanden

7.  Dirigenten skal optræde upartisk

8.  Dirigenten eller forsamlingen kan stille forslag om at stoppe debatten af et punkt på dagsordenen for at gå til afstemning

9.  Formanden eller en fra bestyrelsen kan begære debatten afbrudt for at holde et kort bestyrelsesmøde

10.  Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten

11.  Ved afstemning og valg er flertal gældende, hvis ikke andet er bestemt i lovene

12.  Skriftlig afstemning til forslag sker, hvis bare én fra forsamlingen ønsker dette

13.  Ved personvalg sker skriftlig afstemning ALTID, hvis flere personer er opstillet

14.  Begæres ordet til forretningsordenen, skal der oplyses til hvilket punkt i forretningsordenen, ordet ønskes.