Faggruppe-repræsentanternes valgmøde er flyttet

Social- og Sundhedssektorens faggrupperepræsentanter skal nu vælges af medlemmerne. Valgmødet er rykket til tirsdag 19. maj.

I år skal medlemmerne i Social- og sundhedssektoren for første gang vælge deres faggrupperepræsentanter.

Ønsker du at stille op som kandidat til at blive faggrupperepræsentant skal du sende en mail til navi@foa.dk senest 01. april.

Selve valgmødet skulle have fundet sted 20. april, men på grund af Coronapandemien er mødet flyttet til tirsdag 19. maj klokken 16.30 i FOA Esbjergs lokaler. På mødet skal du - såfremt der er flere kandidater - give et oplæg på to max. to minutter om, hvorfor du skal vælges som faggrupperepræsentant.

Sektoren efterlyser en faggruppe repræsentant som:

  • Deltager i debat omkring faglige vinkler.
  • En der gerne formidler ny viden til andre fx kollegaer og samarbejdspartner på og uden for arbejdspladsen.
  • En der undrer sig og reflektere over det nye og det gamle som bruges i de faglige refleksioner i dagligdagen.
  • En der har lyst til at gøre en forskel og bidrage med energi til faggruppen.
  • En der har et netværk og kan indsamle viden bredt.

 

Sektorens forventninger til faggruppe-repræsentanten:

  • Du forbereder materiale, til formødet i din lokale afdeling, så der kan ske en drøftelse inden faggruppelands mødet.
  • Du laver et skriftligt indslag til hjemme siden, så dine faggruppekollegaer kan få info omkring landsmødet og hvad du tænker om de udfordringer du ser.
  • Du er indstillet på at kunne blive kaldt ind i arbejdsgrupper ad hoc, hvis muligheden byder sig.

Selve valget er gældende fra generalforsamlingen samme år - det vil sige fra 1. oktober 2020, hvor der på sektorens generalforsamling vil blive bekendtgjort liste over de valgte.

Skulle der i perioden mellem processen blive vakante pladser på grund af fratrædelser. vil det være sektoren der i en proces med FTR vil finde mulige suppleanter for den vakante periode op til næste valgproces.

Vi håber, at kollegaer, fra de faggrupper  hvor der er flere kandidater, vil møde op og deltage i valget for deres egen faggruppe.