FOA Esbjerg tager klart afstand fra behandlingen af ældre i TV2-dokumentar

Behandlingen af de ældre hverken kan eller skal forsvares. Udsendelsen viser, at vi skal have fokus på borgeren og fagligheden, siger afdelingsformand Susanne Johannsen

- Det vi ser i dokumentaren hverken kan eller skal forsvares, og FOA Esbjerg tager klart afstand fra behandlingen af de ældre, der blev vist på tv.

Udsendelsen viser desværre den forråelse, der kan ske, når der er kommet fokus på selve opgaven. Derfor skal den ældre altid være i fokus, og de ansattes faglighed skal sættes i centrum for plejen af borgeren.

I FOA Esbjergs område er vi altid i løbende kontakt med politikere, ledelsen på ældrecentrene og de pårørende, når der er problemer, der skal løses.

FOA Esbjerg arbejder konstant på at forbedre forholdene i ældreplejen i samarbejde med de lokale politikere og vores fællestillidsrepræsentanter, udtaler afdelingsformand Susanne Johannsen