Dagsorden til generalforsamling 25. marts

Dagsorden

 

1.          Godkendelse af forretningsorden

2.          Godkendelse af dagsorden

3.          Bestyrelsens beretning

4.          Regnskab

5.          Budget

6.          Indkomne forslag

7.          Valg

       På valg er:

            1 bilagskontrollør

            2 bilags kontrollørsuppleanter

            1 fanebærer

    1 fanebærersuppleant

              statsautoriseret revisor

8.          Eventuelt