Bliver du smittet med Covid-19 kan det være en arbejdsskade

Bliver du smittet med Corona-virus på dit arbejde, kan det være en arbejdsskade

COVID-19 kan som udgangspunkt anerkendes som arbejdsskade, hvis du har været udsat for smitte via sit arbejde.
Man skal ikke bevise en konkret smittekilde. Man skal blot dokumentere, at man har arbejdet på en arbejdsplads, hvor der har været risiko for at blive smittet.

Sundhedspersonale er blevet fremhævet som en særlig gruppe, men anerkendelse af Covid-19 som en arbejdsskade gælder alle faggrupper, der har tæt borgerkontakt, der medfører risiko for smitte.

Hvis man har eller har haft COVID-19-symptomer, kan enten arbejdsgiver, læge eller man selv foretage anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. FOA kan også være dig behjælpelig. 

Erstatning for anerkendt arbejdsskade gives for varige følger.

Har du spørgsmål om COVID-19 og arbejdsskade kan du rette henvendelse til FOA Esbjergs socialrådgiver Charlotte Jensen.