Sådan passer du ældre med Covid-19 på ældrecentret

Læs her Sundhedsstyrelsens retningslinje for, hvordan du omgås udskrevne borgere med Covid-19

Der er en række forholdsregler, man skal iagttage, når en borger bliver udskrevet med Covid-19 fra sygehuset. Sundhedsstyrelsen har lavet denne retningslinje.

Personer betragtes som smittefri 48 timer efter symptomophør.