Din "Ulykke fritidsforsikring" i FOA ophører

FOA skal spare, og derfor ophører din Ulykke fritidsforsikring. Du beholder din gruppelivsforsikring og dækning ved kritisk sygdom

Fra 1. januar 2020 ophører din ”Ulykke fritidsforsikring i FOA. Det betyder, at du ikke længere er dækket af forsikringen fra denne dato. Du kan dog stadigvæk anmelde skader, der er sket før 1. januar 2020.

Det er vigtigt at understrege, at du stadigvæk er omfattet af gruppelivsforsikringen, og du er forsikret i tilfælde af kritisk sygdom. Du er også stadigvæk forsikret, hvis du kommer til skade i arbejdstiden.

FOA har valgt at opsige Ulykke fritidsforsikringen, fordi vi skal spare, og vi ønsker ikke at hæve dit kontingent. Samtidigt er det vores opfattelse, at forsikringen både var for dyr og for dårlig. Forsikringen koster otte millioner kroner om året og bruges kun af cirka 350 medlemmer indenfor et år. Og medlemmerne har oplevet, at erstatningen er markant lavere end i andre ulykkesforsikringer.

Tilbud om ny privat forsikring
FOA har lavet en aftale med PenSam om en særlig lav pris på en privat-tegnet ulykkesforsikring. Du kan selv vælge om den skal dække dig på fuld tid eller kun i din fritid. Du kan benytte dig af tilbuddet fra Pensam frem til 31. december 2020. Har du allerede en privat ulykkesforsikring i Pensam, skal du selv henvende dig til PenSam Forsikring på telefon 44 39 39 95 for at få den i forbedret udgave uden, at prisen stiger.

Som medlem af FOA Esbjerg har du også mulighed for at få et godt forsikringstilbud fra TJM Forsikring – Du kan kontakte dem her - https://tjm-forsikring.dk/tilbud

Du kan læse mere på https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2019/09/19/Slut-med-ulykkesforsikring-i-FOA