kontingentsatser for 2020

Din kontingent for 2020 stiger en lille smule.

Næste år stiger dit kontingent med fire kroner om måneden i medlemsbidrag, så dit kontingent vil være kr. 877,00 pr. måned.

Efterlønsbidraget stiger med seks kroner om måneden – altså en samlet stigning på 10 kroner. Hvis du betaler efterlønsbidrag, vil dit kontingent være kr. 1391  pr. måned.

Både medlemsbidraget og efterlønsbidraget er fastsat af staten og går videre til statskassen. FOAs og FOA A-kasses kontingent stiger ikke.”