E og P foredrag Ulla Skov

Foredrag V/ Sognepræst Ulla Skou
d. 5. november 2020 Vestermarie Skole kl. 13.30
Feltpræst v/ Det Bornholmske Hjemmeværn
Ulla fortæller om da hun var udsendt som feltpræst I Afghanistan
Kaffe M/brød 25 kr.
Sidste frist for tilmelding 29 oktober
OBS. Der er plads til 35
Medkørsel fra FOA. Kl.13
Meddeles ved tilmeldingen
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
E & P klub
Tilmelding til
Rita Nielsen tlf. 5696 3190 mail. ritamn@outlook.dk 
Ingrid Haagensen tlf. 5648 1310 mail. i.haagensen@mail.dk 
Ret til ændringer i programmet forbeholdes