Vold på arbejdspladsen

FOA Bornholms medlemmer inviteres til fyraftensmøde om vold på arbejdspladsen

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 16.30 til kl. 20.00

For mange af FOA´s medlemmer kommer desværre i en situation på sit job hvor de bliver truet med eller udsat for vold – også på Bornholm. Hvad gør man så? Advokat Heidi Bloch fra Forbundet i Købehavn har været med til at lave en ny vejledning som er udgivet af justitsministeriet. Vejledningen skaber klarhed over hvornår der skal ske politianmeldelse i sager hvor personale bl.a fra FOA´s faggrupper udsættes for en forbrydelse i forbindelse med deres arbejde.

Heidi vil fortælle os om hvordan vi skal forholde os når vi oplever vold og trusler om vold på arbejdspladsen

Program:

Kl 16.30 Velkomst, kaffe og frugt

Kl 17.00 Anmeldelse af vold på arbejdspladsen v. advokat Heidi Bloch

Kl.19.00 Let traktement

Kl 20.00 Tak for i aften

Ret til ændringer i tidspunkter forbeholdes.

Tilmelding skal ske på dette link: Tilmelding

 

Senest d. 23. januar 2017

På FOA Bornholms vegne

Lene Bech

Lagt på den 02.01.2017