Patientsikkerhed og krav

Faggruppeklubben inviterer til en aften hvor Stephanie Schultz Lund og Christina Scavenius Borg fra styrelsen for patientsikkerhed, visitation og sagkyndige kommer og fortæller om opbygningen af styrelsen for patientsikkerhed, samt arbejdet i de forskellige kontorer herudover bliver der fortalt lidt om de forskellige typer klagesager og sagsgange i en klagesag. Hvad gør man hvis man bliver anklaget i en sag og hvilken betydning afgørelsen kan få.

Der vil blive fortalt om kravene til dokumentation/journalføring og betydningen heraf.

HVOR: Lufthavnens mødelokale

HVORNÅR: 23/11-2017

KL.: 17.00 – 21.00

Se opslaget til SSA her:

Se opslaget til SSH her:

Se opslaget til Sygehjælperne her: