Styrk din viden i omsorgsarbejdet

Styrk din basis viden i omsorgsarbejdet

Omsorgsarbejdere er en gruppe der bærer et stort personligt ansvar i arbejdet. De arbejder med omsorg og støtte til mennesker, der på grund af deres handicap er ude af stand til at klare dagligdagen ved egen indsats.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskolen har sammensat forskellige AMU-mål til en fælles uddannelse, hvor både dine fysiske og psykiske kompetencer styrkes.

Kurset vil indeholde:

® Læren om forflytningsteknik; Brug af egen krop og hjælpemidler 2 dg (AMU-nr. 40392)

® Generel hygiejne 2 dg (AMU-nr. 48096)

®Anvendelse af internettet til jobbrug 1 dg (AMU-nr. 46489)

®Konflikthåndtering 3 dg (AMU-nr. 41687)

® Førstehjælp ½ dg (AMU-nr. 42730)

Målgruppe: Sosu-hjælpere, PGU, PAU, Personlighjælper eller Omsorgsmedhjælper, enten faglært eller ufaglært. Såvel inden for det private som det offentlige.

Varighed: Kurset er fordelt på 8 ½ dag 12.-14. september 10.-12. oktober 21.-23. november 2016

Tid: kl. 8:00-15:25

Sted: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Rønne

Tilmelding: www.efteruddannelse.dk eller www.bhsund.dk

Ansøgningsfrist: 24. august 2016

Økonomi: Personer i målgruppen kr. 650,-

For øvrige personer(højere uddannelsesniveau) kr. 3500,-

Der er mulighed for arbejdsgiver at søge VEU-godtgørelse for målgruppen. Det svarer til 80% af højeste dagpengesats.

Ved yderligere information ring til 36 98 29 00 eller mail til evu@bhsund.dk