Bagerst:Censor Jane Gohlke, Dorrit Knudsen, Jane Clausen, Susanne Ferrigno Christensen, Annette Sørensen, Hanne Wiese Maegaard, Gitte Holm Nielsen. Forrest: Keld Blom, Uta Wagner, Hanne Sommer og underviser Nete Lindblad

Sygeplejefaglige studerende

Vi er nogle sygeplejefaglige studerende der gerne vil slå et slag for denne, på Bornholm nye uddannelse.
Den har været i gang siden 2015 og vi er halvvejs i uddannelsen. Der er desværre mange der ikke kender til den,
Så derfor dette indslag, så andre måske kan lade sig inspirerer.

De bedste hilsner
Dorrit Knudsen

Københavns Akademi på Bornholm.

 

Første hold på Bornholm har nu afsluttede tredje modul i Akademi uddannelsen i sundhedspraksis – den 8. november 2016. Akademi uddannelsen i sundhedspraksis er en praksisnær uddannelse på internationalt niveau og uddannelsen er blevet udbudt på Bornholm af KEA, Københavns Erhvervs Akademi i efteråret 2015. Selve undervisningen foregår i FOA´s lokaler på Fabriksvej i Rønne.

 

Målgruppen for uddannelsen er sundhedsfaglige medarbejdere, indenfor social- & sundhedsområdet samt på det pædagogiske område. Den er tiltænkt det personale som har lyst til eller brug for en overbygning på en tidligere uddannelse. De studerende udvikler en faglig professionalisme i forhold til kontakten med borgere, patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere.

De bliver kvalificeret til at arbejde udviklingsorienteret med for eksempel sundhedsfremme, rehabilitering på tværs af fag og sektorer. De får endvidere mulighed for at specialisere sig indenfor eget funktions område, får redskaber til at bidrage aktivt til kvalitetssikring og fornyelse på arbejdspladserne.

Med ny viden og værktøjer til dokumentation og evaluering bliver de i stand til at sikre bedre kvalitet i ydelserne til både borgere og medarbejdere.

 

Uddannelsen er modulopbygget med to obligatoriske fag, ”Professionel Praksis” og ”Kvalitetssikring og dokumentation”. Derudover er der tre valgfrie moduler og en afsluttende projektbeskrivelse, der skal forsvares mundtligt. Hele uddannelsen omfatter 60 ects points og man kan med uddannelsen varetager funktioner på specialist eller mellemleder niveau indenfor socialt-og sundhedsområdet eller det pædagogiske område.

Modulet der netop er afsluttet med skriftlige og mundlig eksamen omhandlede ”Sammenhængende forløb for borgere og patienter” – næste modul starter den 4. april 2017 med emnet ” kommunikation og pædagogik”..

 

Er du interesseret i efteruddannelse som afholdes her på Bornholm – så hent yderligere oplysninger på www.kea.dk

 

De ni studerende der afsluttede tredje modul tirsdag, den 8. november er fra både døgnpleje, plejecentre og Bornholms Hospital.