Nye sosu-assistenter

Nye Social og sundhedsassistenter

nye_sosuassistenter_nov_2011 

Afsluttede uddannelse d. 21. november 2011

De nyuddannede Social- og sundhedsassistenter er:

Heidi Andersen, Louise Emilie Andersen, Vicki Arndt Andersen-Liu, Benja Engel, Nanna Hjorth Espersen, Troels Have Filtenborg, Ditte Camilla Fisker, Loise Hendriksen, Bente Christine Jensen, Tine Marianne Johnson, Pia Koch, Anja Bechmann Lander, Sabine Marker, Martin Mouritsen, Stine Vendelbo Ottosen, Dorthe Pedersen, Kristina Marie Kure Platz, Merete Rasmussen, Tonni David Gerlach Thorsen og Naja Lisabeth Wiese.

 

Ikke alle er med på billedet