Nye sosu hjælpere

Nye Social og sundhedshjælpere

nye_sosu_hjaelpere_17_juni_2011 

Afsluttede uddannelse d. 17. juni 2011

De 20 nyuddannede Social- og Sundhedshjælpere er:

Heidi Andersen, Jennie Knak Andersen, Kim Lindskov Danielsen, Harald Dühmert, Jeanne Tærsker Fugl, Mie Steen Hansen, Heidi Hartmann, Mona Hede, Josefin Jensen, Tina Hammer Jensen, Charlotte Lyngby Jørgensen, Kristine Thorndahl Kjøller, Rosa Kjøller, Kate Larsen, Ella Laursen, Mads Steadman Pedersen, Pia Raun, Maria Sandø, Julie Steger-Jensen og Min Tin Latt Tin.

Ikke alle er med på billedet