Økonomien spænder ben for lediges uddannelse

FOAs A-kasse har netop holdt et webinar for ledige medlemmer, der overvejer at starte på en erhvervs-uddannelse, mens de er ledige.

På webinaret delte medlemmerne deres planer og drømme med hinanden, og for mange handlede det om at uddanne sig ind på et nyt fagområde, fordi de ikke længe kan arbejde på det gamle. 

Med den nuværende beskæftigelsessituation er der mange erhvervsområder, hvor der i den grad mangler arbejdskraft, og med en frisk erhvervsuddannelse vil medlemmerne stå meget stærkere på arbejdsmarkedet. 

Første benspænd: Økonomien
Uddannelsesambassadør i FOAs A-kasse, Irene Bjørnholt, gennemgik de overvejelser, man skal gøre sig, før man starter på en uddannelse, og fortalte også om to uddannelsesordninger for ledige: uddannelsesløftet og voksenelevordningen, hvor arbejdsgiveren får støtte til elevens løn. 

Hun spurgte så medlemmerne, hvad de så som den største barriere for det at tage en erhvervsuddannelse. Her svarede stort set alle: ØKONOMIEN. Som voksen med familieforpligtelser er det svært at leve på en SU i længere tid. Derfor var der stor interesse for ordningen om et uddannelsesløft på 110 % af dagpengesatsen.

Men denne ordning udløber pr. 31/12 i år, og selvom den forrige regering havde planlagt at forlænge ordningen, er det med de nuværende politiske spilfægterier helt uvist, om det vil ske. 

Hvis ordningen ikke forlænges, kan medlemmerne tage et uddannelsesløft på 80 % af deres dagpengesats med mulighed for at låne op til de 100 %. Men det kan opleves som et besværligt og usikkert projekt, og derfor var der stor utilfredshed med stoppet for muligheden af at få et uddannelsesløft på 110 %. 

Andet benspænd: De har brugt deres erhvervsuddannelse inden for de sidste 5 år
For de fleste af deltagerne i webinaret var det med 80 % eller 110 % dog slet ikke relevant, fordi de i forvejen har en erhvervsuddannelse, som de har brugt inden for de sidste 5 år. Så er de nemlig slet ikke berettiget til at få et uddannelsesløft.

For denne gruppe er voksenelevordningen en mulighed for at starte på en erhvervsuddannelse fra ledighed. Hvis de har været ledige i mere end 3 måneder og bliver ansat som elev/læring med voksenløn, kan arbejdsgiveren få et højere tilskud til lønnen og vil derfor være mere positiv over for at ansætte dem.

Endelig er der altid muligheden for at overbevise jobcentret om, at det under alle omstændigheder er en god investering at betale for en erhvervsuddannelse til dem. Det kan et jobcenter nemlig altid beslutte.

Men uddannelse koster penge, og penge er ikke det, jobcentrene har mest af. Og de får det heller ikke, hvis man skal tro alle de politikere, der i øjeblikket prøver at overgå hinanden i krav om nedskæringer i jobcentrenes økonomi.

To krav til den nye minister
Når den nye (eller den gamle) beskæftigelsesminister indtager sin taburet, skal der derfor lyde to store ønsker fra medlemmerne af FOAs A-kasse:

  1. Forlæng muligheden for at tage et uddannelsesløft på 110 %
  2. Erstat kravet om, at man ikke må have brugt sin uddannelse inden for de sidste 5 år med et krav om, at man ikke længere kan arbejde inden for sit gamle fag.

Så vil FOAs ledige medlemmer strømme til erhvervsuddannelserne og på den måde være med til at tage et ansvar for at løse arbejdsmarkedets rekrutteringsproblemer.