Hjælp til jobsøgning med fysiske skavanker

En fysisk skavank kan gøre det sværere at komme i job. Derfor har FOAs A-kasse netop holdt et webinar for ledige medlemmer, der døjer med smerter og måske er i tvivl om, hvordan de skal tackle det problem, når de søger job.

For at give medlemmerne så god en vejledning som muligt havde a-kassen inviteret en ekspert, nemlig arbejdsmarkedsmiljøkonsulent Jesper Dragsbæk. Jesper arbejder i FOAs arbejdsmiljøteam og har derfor god indsigt i de forhold, der venter de ledige medlemmer på arbejdspladserne. 

Du er ikke alene
Jesper indledte med at slå fast, at ledige medlemmer, der døjer med fysiske skavanker, ikke er alene. 1/5 af befolkningen lever med kroniske smerter, og blandt FOA-medlemmer på social- og sundhedsområdet har 2 ud af 5 daglige eller ugentlige smerter.
En hurtig undersøgelse viste, at det blandt medlemmerne i webinaret snarere var 3 ud af 4, der havde daglige eller ugentlige smerter. Typisk i hænder, arme, skuldre og ryg – og for de flestes vedkommende som resultat af mange års slid og slæb inden for ældreområdet.

Det er ikke dit ansvar
Jesper gjorde også medlemmerne opmærksomme på, at det ikke er deres eget ansvar at kompensere for deres fysiske begrænsninger. Ifølge arbejdsmiljøloven er det arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
”Det skal jo ikke gøre ondt at gå på arbejde”, understregede Jesper, ”så arbejdsgiveren skal bl.a. sikre en grundig introduktion og de rigtige tekniske hjælpemidler i arbejdet, så det ikke overbelaster medarbejderne”.

Brug arbejdsmiljørepræsentanten
Men hvad hvis arbejdsgiver ikke lever op til kravene i lovgivningen? Det kom medlemmerne med flere eksempler på. For eksempel historier om mangelfuld oplæring og aflastende redskaber, der ikke blev brugt.

”Her skal I bruge arbejdsmiljørepræsentanten”, sagde Jesper. ”De kan kræve af arbejdsgiveren, at loven bliver overholdt, og evt. rejse en sag sammen med FOA, hvis det ikke hjælper”.
Jesper viste også en række hjemmesider, hvor medlemmerne kan finde eksempler på redskaber til aflastning og teknikker til at forebygge og lindre fysiske skavanker (se boksen).

Hvad så, når man søger job?  
Nogle af medlemmerne i webinaret var i tvivl om, hvorvidt de skulle fortælle arbejdsgiveren, at de havde fysiske skavanker, der skulle tages særligt hensyn til i arbejdet. 

”Vi anbefaler, at I ikke skriver det i jobansøgningen”, sagde a-kassekonsulent Vibeke Kold, der holdt webinaret sammen med Jesper Dragsted. ”I behøver heller ikke sige det til jobsamtalen, for når I bliver ansat, vil I opleve, at mange af jeres nye kolleger også har fysiske skavanker, der skal tages hensyn til. Og hvis arbejdsgiveren lever op til sit ansvar, vil I kunne bruge arbejdspladsens hjælperedskaber og aftaler, fx om forflytning”.

Men hvad hvis man bliver spurgt direkte til jobsamtalen, om man har fysiske skavanker, ville et medlem vide?

”Så vil det nok være klogt at sige sandheden”, svarede Vibeke, ”men kun hvis jeres skavank har betydning for jeres udførelse af arbejdet. Og I skal ikke udpensle hverken sygdomsforløb, symptomer og diagnoser. Det skal fylde så lidt som muligt i samtalen”. 

”I kan også henvise til nogle af de gode råd og redskaber, I har fundet på de hjemmesider, som Jesper viste jer, for så viser I, at I selv har sat jer ind i de aflastningsmuligheder, der kunne være, og det vil arbejdsgiveren helt sikkert synes om”. 

Vibeke fortalte, at langt de fleste medlemmer i dag kommer i arbejde igen, selvom de har fysiske skavanker: ”Mange af de arbejdspladser, som FOA har overenskomst med, har svært ved at få kvalificerede ansøgere, så de er ofte åbne over for at ansætte en medarbejder, selvom vedkommende har fysiske skavanker”. 


Brug din FOA-afdeling
Vibeke gennemgik også nogle love, som måske kan give medlemmerne redskaber eller personlig assistance i arbejdet. 

”Men ofte vil det være op til jobcentret eller kommunen at vurdere, om du har behov for at få støtte gennem loven”, tilføjede Vibeke, ”så vi anbefaler, at du kontakter din FOA-afdeling for at få hjælp til at finde ud af, hvilke paragraffer der vil være relevant for dig. FOA vil også kunne hjælpe dig med at få formuleret en ansøgning til myndighederne”. 

Tilfredse medlemmer
Til sidst spurgte a-kassen medlemmerne, om de havde kunnet bruge nogle af de gode råd i webinaret. 

Det havde de i høj grad. Næsten alle svarede, at de nu ville gå i gang med at udforske de relevante hjemmesider eller tage kontakt til FOA eller FOAs A-kasse for at få mere hjælp med lige præcis deres problem.