A-kassen hjælper, når du skifter spor

”Sammen om job”. Det er titlen på et projekt, som FOAs A-kasse sammen med 7 andre a-kasser, har fået penge til af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Formålet med projektet er at styrke jobformidlingen af a-kassernes medlemmer til arbejdsgivere, som fagforeningerne har overenskomst med. Ligesom vi gør i dag i FOAs jobformidling, FOA JobMatch.

Men som noget nyt vil a-kasserne fremover også formidle job til medlemmer, der søger arbejde uden for a-kassens faglige område. 

A-kasserne deler jobordrer
Det kan fx være social- og sundhedshjælper Peter, der har fået en dårlig skulder efter mange års tunge løft, men ellers er fit for fight. Peter vil fremover kunne få hjælp til at få job på en fabrik, hvor arbejdet ikke er så fysisk anstrengende som inden for ældreområdet. 

Det kan han, fordi FOAs A-kasse arbejder sammen med 3Fs A-kasse, der har fået en jobordre fra fabrikkens ejer og også fortæller FOAs A-kasse om jobordren. Hvis Peter så får arbejde på fabrikken, skifter han samtidig fra FOA til 3F.

På samme vis kan fabriksarbejder Amin, der bor i en del af landet, hvor der ikke er så mange industrijob, få hjælp af FOA til at blive pædagogisk assistent. FOA JobMatch formidler ham først til et job som pædagogmedhjælper, så han kan prøve faget. Og da faget viser sig at være lige noget for Amin, hjælper FOA ham med at blive ansat som voksenelev i en kommune. Samtidig skifter Amin fra 3F til FOA.

Nye jobmuligheder
Udover FOAs A-kasse er også a-kasserne i 3F, HK, Metal, BUPL, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund og Fødevareforbundet NNF med i projektet.  

A-kasserne er alle knyttet til en fagforening, ligesom FOAs A-kasse er knyttet til FOA. Derfor vil jobsøgende medlemmer af FOAs A-kasse, der er tilknyttet FOA JobMatch, fremover også kunne få tilbud om job inden for de andre a-kassers arbejdsmarked. Projektet løber indtil udgangen af 2023. 


Læs mere om, hvordan du kommer med i FOA JobMatch