Samtaler med a-kassen vil fortsat være telefoniske eller online året ud

På grund af COVID-19 har samtaler med a-kassen primært foregået telefonisk eller online. Denne ordning er nu blevet forlænget, og gælder året ud.

Hvis du er dagpengemodtager, betyder det følgende for dig.

Du skal have samtaler med a-kassen og jobcenteret
Du skal deltage i samtaler med din a-kasse og med jobcenteret. Samtaler i jobcenteret holdes enten ved personligt fremmøde eller online. Samtaler i a-kassen vil frem til og med 31. december 2020 som hovedregel blive afholdt telefonisk eller som et videomøde på Google Teams.

Er du indkaldt til samtale med a-kassen, bliver du ringet op på det aftalte tidspunkt. Du skal derfor sidde klar til at besvare opkaldet. Hvis du ønsker at gennemføre mødet på Google Teams, eller har du brug for at møde fysisk op til samtalen, bedes du kontakte os telefonisk eller 'Min post', når du modtager indkaldelsen til samtalen.

Du bliver indkaldt skriftligt til samtalerne. Brevene vil blive sendt til din postkasse, Min post, på www.foa.dk af a-kassen og til din e-Boks af jobcenteret. Hold derfor løbende øje med, om du har modtaget post.

Personligt fremmøde i a-kassen
Genåbningen af Danmark sker indtil videre i forskellige tempi, og nogle steder indføres der restriktioner pga. lokale smitteudbrud. Vores lokale a-kassekontorer har åbent. Vi opfordrer dog fortsat til, at du kontakter os telefonisk eller skriftligt først, hvis du ønsker at lave en aftale om personligt fremmøde. På den måde kan vi sikre os, at vi efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god afstand mellem mennesker samt skærpet fokus på hygiejne for at undgå smittespredning af COVID-19.

Du kan altid komme i kontakt med dit lokale FOA a-kassekontor ved at ringe eller sende en besked fra din FOA-postkasse, 'Min post'.