”Arne-pension” eller efterløn?

Bemærk: Denne artikel er historisk/ikke længere relevant. Læs i stedet om tidlig pension via link i boksen.

Den 10. oktober indgik Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten aftale om en ny ’tidlig pension’ for personer med mangeårig tilknytning til arbejdsmarkedet – i folkemunde også kaldet ”Arne-pension”.

Der er ikke stillet lovforslag endnu, og det kræver bred, politisk opbakning at få vedtaget aftalen ved lov. Det kan derfor ikke siges med sikkerhed, om ’tidlig pension’ bliver en realitet.

Sådan påvirker 'tidlig pension' efterlønnen
Vi kender heller ikke de præcise regler og betydningen for aftalen. Vi kan derimod fremhæve de forslag i aftaleteksten, der berører efterlønsordningen. Aftaleparterne foreslår nemlig, at medlemmer, der betaler til efterlønsordningen, skal kunne vælge ’tidlig pension’ i stedet for efterløn, og at det skal være muligt at få betalt sine efterlønsbidrag tilbage.

Der lægges op til 3 situationer, hvor a-kassemedlemmer kan få deres indbetalte efterlønsbidrag tilbage:

Situation 1
En overgangsordning for dig, der er gået på efterløn før den 1. januar 2022. Tilkendes du ’tidlig pension’, vil du – ud over den månedlige ydelse for ’tidlig pension’ på 13.550 kroner (2020-tal) – få udbetalt en kompensation for dine efterlønsbidrag på 2.643 kroner (2020-niveau). Kompensationen udbetales hver måned frem til folkepensionsalderen. Du bevarer samtidig eventuelle, skattefrie præmieportioner, du har optjent ved at udskyde din overgang til efterløn.

Situation 2
Er du ikke omfattet af overgangsordningen i situation 1, dvs. er du ikke gået på efterløn før 1. januar 2022, skal du have besluttet, at du vil have udbetalt dine efterlønsbidrag, inden du går på efterløn. Får du tilkendt ’tidlig pension’, vil du også kunne modtage det månedlige kompensationsbeløb, men du kan ikke få skattefrie præmieportioner.

Situation 3
Betaler du til efterlønsordningen og er der længere tid, til du kan gå på efterløn eller ’tidlig pension’, vil aftaleparterne give mulighed for, at du, i perioden 1. januar til 30. juni 2022, kan melde dig ud af efterlønsordningen og få dine indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit med den sats, der gælder på udbetalingstidspunktet. Skattefritagelsen gælder for bidrag, der er indbetalt frem til den 10. oktober 2020. Bidrag, indbetalt senere, skal modregnes en afgift på 30 %. Vælger du at få dine efterlønsbidrag udbetalt kontant og skattefrit, meldes du ud af efterlønsordningen. Du kan ikke fortryde udmeldelsen eller genindtræde i efterlønsordningen på et senere tidspunkt.

Så meget kan du få i 'tidlig pension'
Aftaleparterne foreslår, at ’tidlig pension’ udbetales med en månedlig sats på 13.550 kroner (2020-tal). Ydelsen er uafhængig af ægtefælles/samlevers indkomst og formue. Har du en pensionsformue på over 2 mio. kroner, vil der dog skulle ske modregning, så ydelsen nedsættes.

Hvis lovforslaget vedtages, kan der bevilges og udbetales ’tidlig pension’ fra den 1. januar 2022.