Du kan få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i 2018

Folketinget vedtog den 20. december lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. Loven træder i kraft 1. januar 2018.

Du er omfattet af loven, hvis du ikke er nået folkepensionsalderen jf. lov om social pension, eller er gået på efterløn – og ikke tidligere har fået dit efterlønsbidrag tilbagebetalt.

Målgruppen for, hvem der kan søge om udbetaling af efterlønsbidrag efter den skattefrie ordning, er dermed udvidet i forhold til den politiske aftale.

Vi forventer, at vi senest den 15. januar 2018: 

  • kontakter alle, der kan søge om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag
  • åbner for ansøgningsblanketten på vores hjemmeside.

Hvis du er i tvivl
Vi sender information ud til dig, hvis du har betalt til efterlønsordningen og mulighed for at få udbetalt dit efterlønsbidrag. Er du i tvivl, om du skal blive i efterlønsordningen eller have efterlønsbidraget udbetalt, kan du, efter du har modtaget informationen fra os, få vejledning i din lokale a-kasse.

Læs mere om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag