Efterlønner: Ændring af dit valg vedr. betaling til ATP

Som efterlønner bestemmer du selv, om du vil indbetale til din ATP-konto, når du går på efterløn.

Du betaler 1,68 kr. pr. time i ATP, og det vil sige 62 kr. til ATP for uger med fuld efterløn. Før du gik på efterløn, traf du valget, om du ville indbetale til ATP eller ej.

Hvis du vil ændre dit valg
Du kan kun ændre dit valg omkring årsskiftet. Ønsker du at ændre dit valg, skal du give skriftlig besked til din lokale a-kasse senest den 10. januar 2016. Valget vil få virkning fra den første udbetalingsperiode i kalenderåret, dvs. fra og med uge 51/2015. Se et kort over alle lokale a-kasser på www.foa.dk/afdelinger, hvor du kan se åbningstider og telefonnummer etc.

Mere om ATP
ATP er en ekstra pension, som giver dig lidt ekstra at leve for, når du går på folkepension. ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Du kan læse mere på www.atp.dk.