Engangsbeløb fra PenSam eller PMF-pension

Har du i løbet af efteråret 2010 modtaget et brev fra PenSam eller PMF-pension om udbetaling af et engangsbeløb? Så skal du huske at oplyse det præcise bruttobeløb før skat til din lokale a-kasse.

Hvis du ikke har det præcise bruttobeløb, skal du kontakte PenSam og få det oplyst. En mindre del af beløbet medfører modregning i din efterløn for december måned 2010, hvis du får udbetalt en løbende pension.

Oversigt over alle lokale afdelinger.