Tak til alle efterlønnerne på ½-årserklæring

Alle efterlønnere på ½-årserklæring skulle fra den 25. oktober 2010 udfylde og indsende blanketten på vores hjemmeside i stedet for at sende en almindelig papirblanket ind.

Godt 12.000 efterlønsmodtagere har benyttet sig af denne mulighed. Det er et meget flot resultat set i lyset af, at det var første gang.

Al begyndelse er svær
For en del af jer har det måske voldt problemer at skulle bruge internettet. Din lokale a-kasse vil naturligvis også fremover stå til rådighed, hvis det også næste gang volder dig problemer at udfylde erklæringen eller hvis du ikke har en computer med internetadgang.
 
Evaluering
I FOAs A-kasse er vi i gang med at evaluere den nye måde at indsende ½-årserklæring på. Det betyder, at næste gang, du skal udfylde din ½-årserklæring, gerne skulle opleve det som lidt nemmere.

Påmindelse på udbetalingsspecifikationen næste gang
Næste gang du skal indsende ½-årserklæring er fra den 18. april 2011 og to uger frem. Vi sender dig en påmindelse via din udbetalingsspecifikation for marts og april måned 2011.
 
Påmindelse pr. mail/sms hvis dine kontaktoplysninger er opdaterede
Vi sender også besked via din e-mail adresse eller som en sms-besked på din mobiltelefon nogle dage før – og derfor er det vigtigt, at du har opgivet din e-mailadresse eller mobiltelefonnummer og sørger for at få dem rettet, hvis de ændrer sig.

Hvor ændrer jeg min e-mail og mit mobilnummer?
Hvis du skifter e-mailadresse eller telefonnummer, eller hvis du slet ikke har opgivet dette til os, så skal du gøre følgende:

  1. I øverste højre hjørne klikker du på ”Log ind”.
  2. Skriv dit CPR-nummer og adgangskode.
  3. Klik på ”Bekræft kontaktoplysninger”.
  4. Skriv eller ret din e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer.
  5. Klik på ”Opdater”.
  6. Du får nu besked på, at dine oplysninger er opdaterede.
  7. Husk at logge dig ud bagefter – det gør du i øverste højre hjørne på ”Log ud”.