Regeringen trækker en lille del af sine dagpengeforringelser tilbage

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg har taget en politisk kovending og har trukket det lovforslag, som handlede om at sætte beregningsperioden for dagpengene op fra 13 til 52 uger, tilbage.

Dagpengenes størrelse skulle fremover ifølge lovforslaget baseres på en indkomstberegning for 12 måneder i stedet for 3 måneder, som tilfældet er i dag, hvilket ville føre til en besparelse på 20 mio. kr.

En billig omgang
Hos a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, glæder man sig over, at forslaget er trukket tilbage, men at kalde det en opblødning af dagpengereformen synes Verner Sand Kirk, direktør i AK-Samvirke, er en tilsnigelse:
 
”Vi glæder os naturligvis over, at man har droppet forslaget. Men når det er sagt, skal vi altså have de rette proportioner med. For det drejer sig altså om et forslag til 20 mio. kr., som man nu foreløbigt skrinlægger. Det skal ses i forhold til, at de samlede forringelser på dagpengeområdet er på næsten to mia. kr., så det svarer til en procent. Derfor vil jeg nok tillade mig at mene, at det kan diskuteres, i hvilken grad regeringen bløder dagpengereformen op,” siger Verner Sand Kirk på AK-Samvirkes hjemmeside (www.ak-samvirke.dk).

Regeringens begrundelse
Den officielle forklaring på, at man har trukket forslaget tilbage, er, at besparelserne på de øvrige områder i dagpengereformen er større end hidtil antaget - og besparelsen for lille på det vragede forslag. Men hos AK-Samvirke mener man, at årsagen er, at det digitale indkomstregister endnu ikke fungerer tilfredsstillende, og at det blot er et spørgsmål om tid, inden beregningsperioden bliver sat op.