Ny analyse: FOAs A-kasse er bedst

FOAs A-kasse brager ind på en flot 1. plads. Det er konklusionen i Pensionsstyrelsens nye benchmarking af a-kassernes kvalitet for 2009.

Pensionsstyrelsen (tidligere Arbejdsdirektoratet) har siden 1998 år for år undersøgt kvaliteten i a-kassernes sagsbehandling.

Styrelsen har bl.a. målt på følgende områder:

  • medlemmernes klager over afgørelser
  • hvor mange afgørelser, der er lavet om
  • sagsbehandlingstiden
  • fejlprocenten i rådighedstilsynene
  • rettidigheden.


Generel forbedring i flere a-kasser
Kvaliteten i alle a-kasser er generelt stigende. Og for en gangs skyld får a-kasserne lidt ros. Pensionsstyrelsen udtaler bl.a., at a-kassernes sagsbehandlingstid er yderst tilfredsstillende, og at det er meget positivt, at a-kasserne har kunnet nedbringe sagsbehandlingstiden i en tid med kraftigt stigende ledighed.

A-kassernes kvalitet er delt op i et grønt felt, som er meget tilfredsstillende, et gult felt som er tilfredsstilende og et rødt felt, som er utilfredsstillende. FOAs A-kasse har 5 grønne felter og 3 gule, men ingen røde.

Her kan læse hele undersøgelsen ”Kvaliteten i a-kassernes sagsbehandling”